top of page

torek, 22. januar 2019

Maja Bertoncelj

Razstavlja svoje lesene izdelke

gg_192201.jpg

Andrej Mrak razstavlja v Knjižnici Medvode. Njegovi leseni izdelki bodo na ogled do 1. februarja.

Medvode – V Knjižnici Med- vode je bilo 16. januarja od- prtje razstave lesenih izdel- kov Andreja Mraka iz Gore- nje vasi pri Retečah.

To je njegova četrta samo- stojna razstava, tretja posta- vitev take vrste. Na prvi so bili razstavljeni konkretni izdelki, ki pa zahtevajo veli- ko prostora in priprav. Gre torej za razstavo v obliki fo- tografij, na katerih so pred- stavljeni njegovi izdelki, ne- kaj pa jih je tudi razstavlje- nih, med njimi ljubljanski zmaj. Andrej Mrak ima ce- rebralno  paralizo,  zato  je 

bilo glavno vprašanje, kako bi določen izdelek lahko na-
redil sam. Ko je videl, kako se z laserskim žarkom reže

gg_192201_foto.jpg

Andrej Mrak ob odprtju svoje četrte samostojne razstave

lesena plošča, je z navdušenjem začel pripravljati predloge. Posebnost izdelkov je v tem, da niso zlepljeni. Same plošče in tudi izdelki, ki so na njih, so izdelan po enaki metodi: najprej ideja, ki jo nato Andrej nariše s pomočjo računalnika, sledi izrez z laserskim rezalnikom  in  nato  sestavljanje izdelkov.

Razstava bo na ogled do 1. februarja.

bottom of page