top of page

Ovčke

V daljnem načrtu imam v mislih izdelati komplet figuric za jaslice. Ko sem se spomladi 2014 lotil tega, sem imel v mislih najprej živali, vola, ki leži in greje dete Jezusa z uhlji in rogovi, ampak nastala je ovčka. Od jasličarjev sem slišal, da v jaslicah ovčk ni nikoli preveč, zato sem idejam dal prosto pot. Tako so nastale ovčke v dveh velikostih. Manjše, enostavnejše in večje, ki so bolj razdelane.

dpoo01.jpg

Enostavne ovčke

so sestavljene iz 5-tih delov. Dvoje strani z nogami, trup z glavo in repom ter dva povezovalna elemeta. Zaradi majhnosti so ušesa na glavi samo narisana. Velikost ovčk je cca 10 cm X 3,5 cm in višino 6 oz. 7 cm. Izdelal sem štiri različne ovčke, glede na položaj: stoječa, ovčka v koraku, ovčka, ki se pase in ovčka, ki leži na tleh.

ovca_p.jpg
ovca_s.jpg
ovca_k.jpg
ovca_l.jpg

Navodila za sestavljanje

Najprej vse dele razpakiramo in pregledamo, tako da jih prepoznamo na sliki.
Sestavljati začnemo pri delu 1 do dela 5.
Dela 1 in 3 sta popolnoma enaka.
Pri ovčki, ki stoji-S, ali se pase - P sta tudi dela 4 in 5 enaka.
Čeprav dela 4 in 5 pri ovčki v koraku - K nista popolnoma enaka, ju lahko zamenjamo med seboj in dobimo nekoliko drugačno ovčko.
Manjša skica desno zgoraj prikazuje, kako se sestavi ovčko, ki leži.

o_bskpx9.jpg
dpoo02.jpg

Večje ovčke

Ovčke te velikosti so 3 različne glede na položaj glave oz. nog. Velike so cca 11 cm in široke 4 cm. Višina je 7 oz. 8 cm. Odvisna od položaja glave. Ovčka je sestavljena modularno iz 15 delčkov, to pomeni, da se deli ene lahko zamenjajo z istoležnimi deli druge, tako lahko sestavite ovčko še v drugih položajih (galop).

ovca_vs.jpg
ovca_vp.jpg
ovca_vk.jpg

Navodila za sestavljanje

Najprej razpakiramo in pregledamo vse dele, tako da jih prepoznamo na sliki.
Sestavljati začnemo pri delu 1 pa vse do dela 15. Prednji nogi 8 in 9 namestimo od spodaj in jih zataknemo z zatičem 10. Na enak način namestimo zadnji par nog.
Črke: S, K in P na podvojenih oz. potrojenih delih označujejo različico ovčke: S - stoječo, K - v koraku in P - ovčki, ki se pase.

ovca_nvd.jpg
bottom of page