top of page

Stolpiči iz posodic

Vsi se spominjamo plastičnih posodic, ki so se naložile ena na drugo v preprost stolp in potem pospravile ena v drugo.
Kar nekaj časa sem se ukvarjal z idejo, kako take posodice izdelati iz lesa, brez lepila in drugih vezivnih sredstev. Tak lesen spoj zahteva nekaj več prostora, kar bi posodice zelo povečalo. To mi pa ni bilo všeč, zato sem razmišljal, dokler nisem domislil svojevrstnega načina, da se zložijo ena v drugo. Prostor za lesen spoj sem pridobil, ko sem manjšo posodico v večjo potisnil z odprtino navzdol. Hkrati s tem nisem rešil le prostora za spoj, ampak so se tudi pokazale nove možnosti za sestaviti posodice v stolp.

Stolpiči iz posodic

kck01.jpg

Posodice so sestavljene, zložene ena v drugo in zapakirane v kartonasto škatlo. V škatli so tudi kratka navodila. Škatlo odpremo na spodnjem delu na obeh straneh (sivi puščici).

Štirikotna posodica je pravilna kocka. Kock je šest. Najmanjša kocka ima stranico dolgo cca 3 cm. Največja pa cca 8 cm.

kck02a.jpg

Posodice se v stolp sestavijo na 4 osnovne načine

stlp01.jpg
dtl01.jpg

Kocke z odprtino navzgor postavimo naravnost , tako da se dno manjše ujame v prostor na robovih večje. 

stlp02.jpg
dtl02.jpg

Manjšo kocke z odprtino navzgor, obrnjeno za 45  , tako da se koti ujamejo v prostor na robovih večje. 

o

stlp03.jpg
dtl03.jpg

Kocke z odprtino navzdol postavimo naravnost , tako da se robovi manjše ujamejo v robove večje. 

stlp04.jpg
dtl04.jpg

Manjšo kocke z odprtino navzdol, obrnjeno za 45 postavimo , tako da se koti ujamejo v prostor na robovih večje. 

o

Zlaganje posodic (pospravljanje) eno v drugo

pos01.jpg

Kocke zložimo eno v drugo, tako da manjšo vstavimo v večjo z odprtino proti večji.
V drugo najmanjšo vstavimo najmanjšo, ti dve pokrijemo s tretjo, vse obrnemo in spet pokrijemo z večjo. Postopek obračanja in pokrivanja ponovimo do konca.

Ali v eno roko vzamemo najmanjšo z odprtino navzgor in jo pokrijem z večjo, ti dve preložimo v drugo roko, da se pri tem kocki obrneta, spet pokrijemo z večjo in preložimo. Pokrivanje in prelaganje ponavljamo do konca.

pos02.jpg

Peterokotne posodice.

Peterokotne posodice so logična posledica štirikotnih posodic v smislu razvoja in povečanja števila izdelkov. Vsi postopki razstavljanja, sestavljanja in zlaganja so enaki, kot pri štirikotnih posodicah.

stlp5_01.jpg

Peterokotnik ni tako vsakdanja oblika kot kvadrat oz. kocka. Čarobnost izdelku daje posebno oblikovana kartonska škatla sestavljena iz  treh delov.

Dno peterokotne posodice je pravilni peterokotnik. Posodic je šest. Najmanjši peterokotnk ima stranico dolgo cca 2,5 cm. Največji pa cca 7 cm.

stlp5_02.jpg
bottom of page